Dzień Bezpiecznego Internetu 2020- Zachęcamy do udziału w konkursach
Dodane przez joa dnia Luty 05 2020 22:50:28

SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY NA KRÓTKI FILMIK
PT. „JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z INTERNETU”

Cele konkursu
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
•Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.
• Promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Adresaci konkursu: uczniowie klas VI-VIII
Postanowienia ogólne
1. Filmik należy nagrać w formacie MP4 lub AVI.
2. Każda grupa może nagrać tylko jeden filmik.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny z informatyki.
4. Filmik można wykonać w grupie 2-3 osobowej.
4. Termin przesyłania filmików do 10 lutego 2020 r.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego 2020 r.
Zasady oceniania prac
Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność z tematem;
- oryginalność przekazu

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-INFORMATYCZNY
"DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU. DZIAŁAJMY RAZEM!"!

Cele konkursu
• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali internetowych, korzystania z sieci.
• Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.
• Promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
• Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
Adresaci konkursu: uczniowie klas IV-VIII
Postanowienia ogólne
1.Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A3.
2. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę na konkurs.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy oraz oceny z plastyki i informatyki.
4. Termin składania prac do 10 lutego 2020 r.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 lutego 2020 r.
Zasady oceniania prac
Prace konkursowe zoY KONKURS PLASTYCZNO-INFORMATYCZNY staną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
- zgodność z tematem;
- oryginalność i czytelność przekazu;
- odpowiedni format pracy;
- estetyka wykonania

Rozszerzona zawartość newsa