Strona Główna ˇ Linki ˇ Artykuły i gazetkaPoniedziałek, Listopad 30, 2020
Nawigacja
  Strona Główna
  Wizytówka szkoły
  Nasza miejcowość
  Dokumenty szkolne
  Oferta szkoły
  Samorząd Uczniowski
  Grono Pedagogiczne
  Pedagog szkolny
  Swietlica
  Artykuły i gazetka
  Galeria
  Kontakt
  Linki
  Szukaj
  Nasze osiągnięcia i sukcesy
  Projekty EFS
  RODO
  Rekrutacja
  Dzwonki
  Informacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli
  Innowacje pedagogiczne

WOM Częstochowa Wyszukiwarka zawodów
  Link do strony

BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja Dostępności
  Deklaracja Dostępności-dokument

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 100
Nieaktywowany Użytkownik: 11866
Najnowszy Użytkownik: ^joa
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Jakie macie telefony...
dyskoteki
Jaką proponujecie mu...
Wkręt-met Domex AZS ...
wakacje
Najciekawsze Tematy
dyskoteki [356]
Sala [293]
Otrzęsiny pierwsz... [255]
Juniorzy [250]
Jaką proponujecie... [248]
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~crisadus
Brak Avatara height=

Punktacja:
Ogólne: 1803
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~mate921 (1663 pkt.)
3) ~aga (850 pkt.)
4) ~Tedi93 (251 pkt.)
5) ~paula95 (191 pkt.)
6) ~paola1411 (117 pkt.)

Ostatnie Artykuły
Dzień Matki
Dzień Dziecka
Dzień Dziecka
Święto pracy
Wiosna ach to Ty!
Reklama
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:www.szlibidza.edu.pl

Status pod względem zgodności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

-zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci scanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,

-zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora szkoły.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa nie posiada możliwości skalowania wielkości czcionek, aby umożliwić korzystanie osobą słabowidzącym i nie ma wersji wysokokontrastowej dla osób z zaburzoną identyfikacją kolorów. Na stronie nie ma możliwości korzystania ze skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Brymora, szlibidzabip@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3183393. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-20. bip

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Libidzy
42 – 125 Kamyk
Ul. Olszyńskiego 2
Tel. 34 318 33 93
E-mail: szlibidza@vp.pl
Strona internetowa: www.szlibidza.edu.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście, które jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto w budynku szkoły znajdują się jeszcze dwa wejścia, które traktowane są jako wyjścia ewakuacyjne. W budynku nie ma wind oraz informacji głosowych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. Budynek szkoły zarówno w części zewnętrznej jak i wewnętrznej nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość po wcześniejszym umówieniu się rezerwacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Libidzy
ul. Olszyńskiego 2, 42-125 Kamyk
NIP: 574 196 44 61
REGON: 001205098
tel: 34 318 33 93

Deklaracja dostępności:

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • -zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przez wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • -zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci scanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • -filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących,
 • -zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Wyłączenia

 • -część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • -mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • -administratorzy i redaktorzy doskładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe, lecz poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kowalczyk.
 • E-mail: szlibidza@vp.pl
 • Telefon: 34 318 33 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy
 • Adres: Libidza ul. Olszyńskiego 2 , 42-125 Kamyk
 • E-mail: szlibidza@vp.pl
 • Telefon: 34 318 33 93

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne, które jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto w budynku szkoły znajdują się dwa wejścia, które są traktowane jako wyjścia ewakuacyjne. Informacji przy wejściu głównym udziela wyznaczony pracownik obsługi. W budynku nie ma wind oraz informacji głosowych. Drogi ewakuacyjne są oznakowane. Budynek szkoły zarówno w części zewenętrznej jak i wewnętrznej nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość po wcześniejszym umówieniu się rezerwacji miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Ankieta
Co czytam najchętniej?

informacje i ciekawostki online

prasę tradycyjną

książki młodzeżowe

ksiązki popularno-naukowe

poezję

mało czytam

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

@mada
DATA: 15/06/2011 18:02
przepraszam za brak zdjęć. Dość poważny problem, mam nadzieję, że do końca czerwca uda się odzyskać chociaż część tych zdjęć. Cierpliwośći

~nika94
DATA: 22/10/2009 16:56
hej smiley zapraszam wszystkich na bloga: http://szlibidza.blog
.onet.pl/ smiley

~paula95
DATA: 30/09/2009 16:43
Wszystkiego najlepszego dla wszystkich chłopaków z okazji ich święta smiley

@mada
DATA: 20/06/2009 10:22
a j WAM WSZYSTKIM WSPANIAŁEJ WAKACYJNEJ PRZYGODY I DO ZOBACZENIAsmiley)

~crisadus
DATA: 19/06/2009 15:28
No i wakacje... Dobrej zabawy życzęsmiley Trzeba trochę odpocząćsmiley

~mateuszek
DATA: 17/06/2009 13:12
mam do sprzedania ;P sciagi do liceum smiley w dobrym stanie ;p cena do uzgodnienia;P

~paula95
DATA: 15/06/2009 20:22
nudziło mi się więc wpadłam na pomysł żeby zrobić jakiegoś wakacyjnego newsa.. smiley

@mada
DATA: 15/06/2009 18:48
Paulina ..jestem pod wrażeniem

~crisadus
DATA: 10/06/2009 13:03
Festyn... Mecz ważniejszy od festynusmiley

~mateuszek
DATA: 09/06/2009 21:23
14 06 2009 o 17 30 mecz seniorow w Libidzy smiley zapaszamy smiley

Copyright © 2005